الزام پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و معالجه ایثارگران شاغل در دانشگاه آزاد به تأمین اجتماعی

وفق ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها