امتیاز فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه شماره 200/14593-88/2/21 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها