دیدار ریاست محترم دیوان عدالت اداری با کارگروه حقوقی و قضایی شورای هماهنگی سند راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان

رییس محترم دیوان عدالت اداری با کارگروه حقوقی وقضایی شورای هماهنگی سند راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان دیدار ورهنمودهای لازم را در راه اجرای قانون ایثارگران خصوصا جامعه هدف ارائه نمودند. قبل از بیانات رییس محترم دیوان هریک از اعضائ کارگروه مشکلات اجرای قوانین مصوب برنامه ششم در خصوص رزمندگان را یادآوری و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها