ابطال ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان

(ابطال بند9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره 41459/262756-1388/12/27 معاون اول رئیس جمهور)

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها