نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص ارتقای یک مقطع تحصیلی رزمندگان

نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ( ارتقای یک مقطع تحصیلی رزمندگان )

 

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها