قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تأمین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان.....

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها