جانباز گرانقدر محمود حسنوند

پدر همکار محترم جناب آقای محمدمهدی حسنوند کارمند دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان لرستان جانباز هفتاد درصدکه در تاریخ 1365/05/03 در منطقه حاج عمران گردان57 ابوالفضل لرستان به درجه جانبازی نائل گردید.

 

 

 

 

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها