رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص ابطال بخشنامه سازمان اموراداری و استخدامی در مورد تنزل پست سازمانی ایثارگران

در جلسه مورخ 97/1/20 بخشنامه سازمان اموراداری و استخدامی کشور را درمورد حقوق و مزایای ایثارگرانی که بموجب مفاد تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بخاطر تنزل پست سازمانی حقوق و مزایای آنها کاهش یافته بود ابطال نمود.

(متن رأی هیأت عمومی )

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها