رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی به قراردادی در سازمان های اجرایی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها