رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ....

درخصوص ادامه خدمت مازاد بر سی سال کارکنان با دارای مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها