رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع تبدیل وضع نیروهای قراردادی به رسمی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها