رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها