رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار هزاران نفر ازمردم قم....بیشتر

با اشاره به حمله موشکی دیشب به پایگاههای آمریکا: ۱۸ / دی / ۱۳۹۸یک سیلی زده شد اماباید حضور فساد برانگیز آمریکا در منطقه تمام شود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها