رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه کاری .....

درخصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه کاری جهت تکمیل خدمت 35 ساله، شعب دیوان عدالت اداری با استباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها