نمونه رأی درخصوص کمیسیون تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

بهره مندی جانبازان 20% و بالاتر از بازنشستگی پیش از موعد

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها