نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

که در راستای اعمال ماده91 قانون دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 2397 مورخ 98/8/14 صادر شده است.(موضوع سه چهارم داوطلبانه محسوب شدن حضور در جبهه کادر نیروهای مسلح و وظیفه)

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها