رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 393 مورخ 1399/3/13 در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع ایثارگران

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها