نمونه آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص تغییر شغل و محل خدمت کارکنان

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها