پاسخ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری

به معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی (99/08/02) بیشتر...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها