موضوع : جانبازان حالت اشتغال ناجا از ضریب ۵ درصد بهره مند می شوند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد جانبازان حالت اشتغال ناجا از ضریب ۵ درصد بهره مند می شوند. بیشتر...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها