نمونه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص برخورداری نامادری شهید از حداقل مستمری حقوق دریافتی پدر شهید....

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها