نمونه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص مدت داوطلبانه حضور در جبهه بعنوان مشاغل سخت و زیان آور مورد محاسبه سابقه خدمت دولتی قرار می گیرد......

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها