سند جامع راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان مصوب 23 تیرماه 1394هیات وزیران

سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

۱- مقدمه: راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران که ابتدا از سوی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مطرح و سپس توسط مقام معظم رهبری نهادینه شده است، راهبرد دفاع همه‌جانبه مردمی است و برخلاف بسیاری از ارتش‌های جهان که ساختار ارتش حرفه‌ای مبتنی بر تجهیزات پیشرفته را انتخاب کرده‌اند، منابع و سرمایه‌های انسانی نقش اول را در دکترین و راهبرد دفاعی، امنیتی کشور ایفا می‌کنند.

یکی از دغد‌غه‌های حضرت امام خمینی (ره) در پیام‌های پس از پایان دفاع مقدس، نگرانی از وضعیت منزلت و معیشت رزمندگان بوده است، آنجا که فرموده‌اند: من در میان شما باشم یا نباشم… نگذارید رزمندگان دفاع مقدس در پیچ و خم روزمره فراموش شوند.

در آموزه‌های دینی نیز فضیلت رزمندگان و مجاهدین در راه خدا نسبت به کسانی که حتی به دلایل موجه توفیق شرکت در عرصه جهاد را نداشته‌اند، تأکید شده است.

خداوند به هر دو گروه وعده نیکو داده است لکن رزمندگان از دیگران با نوید پاداشی بزرگ، برتر هستند.

حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، وی را به رسیدگی به امور رزمندگان و خانواده آنان امر و یکی از علل این موضوع را تمرکز همت و اندیشه آنان در امر جهاد ذکر می‌فرمایند.

«بنابراین ارتقای منزلت و معیشت رزمندگان اقدامی راهبردی در راستای ارتقای امنیت ملی و توان بازدارندگی کشور است.

در راستای سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازندگی امور ایثارگارن ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای بند «ی» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه به عنوان سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران تدوین شده است.

۲- تعاریف و اختصارات: در این سند اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- رزمنده: کسی که در راه تکوین انقلاب اسلامی و دفاع و حفظ ارزش‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

پ- آجا: ارتش جمهوری اسلامی ایران

ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ث- ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ج- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ- نیروهای مسلح: ستاد کل، آجا، سپاه، ناجا، وزارت و سازمان‌های وابسته

ح- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

خ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

د- سند: سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

ذ- جامعه هدف: رزمندگان، همسر و فرزندان آنان

۳- چشم انداز: وضعیت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در امر رسیدگی به رزمندگان به منزله یکی از ارکان تأمین کننده امنیت ملی به شرح زیر می باشد:

۱/۳- پیشرو در تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ارزش های رزمندگی در نظام اسلامی

۲/۳- پیشرو در تأمین رفاه اجتماعی با حفظ منزلت اسلامی رزمندگان

۳/۳- سهم برتر منابع انسانی رزمنده در پیشرفت و توسعه فرهنگ، تولید علم و اقتصاد

۴/۳- استحکام خانواده رزمندگان و تأمین رفاه مناسب

۵/۳- احترام، کرامت، منزلت، امنیت اجتماعی و قضایی رزمندگان با تکیه بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و ملی

۶/۳- تدوین و اجرای قوانین و مقررات مترقی مربوط به رزمندگان در سطح کشور و احقاق حقوق قانونی آنان و همچنین تطبیق وضعیت آنان باقوانین و مقررات

۷/۳- رشد فرهنگ آموزش، پژوهش و توانایی های علمی و امنیتی در بین جامعه هدف در بالاترین سطح

۸/۳- توجه به سطح توان بخشی، سلامت روانی و جسمی و اجتماعی جامعه هدف به منظور تأمین آرامش و سلامت کامل آنان

۹/۳- نهادینه شدن فرهنگ رسیدگی به خانواده های محترم رزمندگان و با استفاده از آخرین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و استفاده از مجرب ترین افراد و با پشتوانه مالی

۱۰/۳- دفاع از حقوق حقه رزمندگان و استیفای کامل آن

۱۱/۳- ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی از رزمندگان به منظور مشارکت نهادها، سازمان ها و مردم در طرح های مربوط به رزمندگان در شرایط عادی و جنگ

۴- اهداف کلان:

۱/۴- رسیدن به بالاترین سطح بهره مندی از فرهنگ، ایثار، جهاد و صیانت از شأن و منزلت جامعه هدف.

۲/۴- تحقق نظام جامع، پویا، هوشمند و نوین رفاهی و اجتماعی جامعه هدف.

۳/۴- تحقق استقلال معیشتی، خوداتکایی با رویکرد افزایش توان مندی و قابلیت ها در تمامی ابعاد زندگی جامعه هدف.

۴/۴- تعمیق همبستگی نام و جامعه هدف برای تضمین استقلال، اقتدار و امنیت کشور.

۵/۴- رسیدن به بالاترین سطح استفاده بهینه از قابلیت ها و رفیت های داخلی کشور برای رسیدگی به جامعه هدف.

۶/۴- حفظ و ارتقای روحیه و انگیزه رزمندگان به عنوان عناصر اصلی دفاعی کشور و نیل به کسب آمادگی های بیشتر.

۷/۴- دست یافتن به بالاترین سطح رضایتمندی، آرامش خاطر، دلبستگی و وابستگی جامعه هدف به نظام اسلامی.

۵- خط مشی کلی:

۱/۵- بهره مندی از فرهنگ و معارف اسلامی، فضایل اخلاقی و ایمان و روحیه ایثار و جهاد بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (ع) و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا برای رسیدگی به جامعه هدف.

۲/۵- سازماندهی کارآمد، اثربخش، مشارکت جو، بالنده، دانش محور، عدالت محور، پاسخ گو، عامل و آم به تکریم جامعه هدف در سطح مدیریت عالی و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی برای رفع نیازهای آنان.

۳/۵- تأمین زیرساخت های پیشرفته و منطبق با علوم و فن آوری نوین با قابلیت سازگاری و یکپارچه سازی در کلیه سطوح برای رسیدگی به جامعه هدف.

۴/۵- ارتقای مستمر کمی و کیفی رفاه و تأمین اجتماعی و تعادل و کفاف در امور معیشتی و اقتصادی توأم با حفظ کرامت جامعه هدف.

۵/۵- بسترسازی و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های جامعه هدف.

۶/۵- صیانت از جایگاه و منزلت اجتماعی جامعه هدف.

۷/۵- تعمیق و تحکیم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های اجتماعی رزمندگان در جامعه.

۸/۵- ایجاد رویکرد حمایتی در تأسیس و بازبینی قوانین و مقررات و جامعیت بخشیدن به آن در خصوص جامعه هدف.

۶- اصول و ارزش های حاکم بر رسیدگی به امور رزمندگان:

۱/۶- تأسی به احکام و تعالیم الهی و ارزش های انقلابی و تدابیر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا در خصوص شدن و منزلت و رسیدگی به رزمندگان.

۲/۶- لزوم حفظ و ارتقاء کرامت، منزلت، صیانت، سربلندی و قدرشناسی از رزمندگان.

۳/۶- رعایت عدالت در خدمات رسانی به جامعه هدف.

۴/۶- لزوم حمایت همه جانبه معنوی و مادی و استیفای حقوق جامعه هدف با تأکید بر تسریع و تسهیل در انجام امور مرتبط.

۵/۶- تأمین آرامش معنوی و تحکیم پیوندهای عاطفی رزمندگان با آحاد مردم به ویژه نیروهای مسلح

۶/۶- حفظ و انسجام جامعه رزمندگان به عنوان سرمایه های ارزشمند انسانی و عناصر اصلی بنیه دفاعی و اقتدار و امنیت ملی.

۷/۶- ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و تقویت کننده روحیه سلحشوری آحاد مردم به ویژه نیروهای مسلح.

۸/۶- نیل به کسب آمادگی دفاعی لازم و تأمین منابع انسانی در شرایط تهدید و بحران و کاهش آسیب های ناشی از جنگ و بحران.

۹/۶- تقویت کننده زمینه های مشارکت فعال و مؤثر و همکاری و تعامل دستگاه ها، سازمان ها، نهادهای ذی ربط در امور رزمندگان.

۱۰/۶- تعیین وظایف و مسؤولیت ها و اختیارات مبادی ذیربط در سطوح تصمیم گیری و اجرایی در حوزه امور رزمندگان.

۱۱/۶- لزوم حسن اجرای قوانین و مقررات و اعطای امتیازات مصوب به جامعه هدف.

۷- راهبردها:

مجموعه ای از جهت گیری ها، اقدامات و برنامه های کلی است که به منظور تحقق هر یک از اهداف کلان مورد نیاز می باشد که به شرح زیر و مطابق جدول پیوست تعیین می شود.

راهبردهای هدف شماره یک:

۱- پاسداشت ایثار و جهاد رزمندگان با توجه به نقشی که در عزت، اقتدار و امنیت کشور و مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی داشته اند.

۲- صیانت از جایگاه و منزلت اجتماعی رزمندگان و حفظ عزت، روحیه سلحشوری و شئون رزمندگی.

۳- توسعه آثار ارزشی رزمندگی، یادمان ها و سازه های هنری و معماری جذاب و قدردانی نمادین از رزمندگان.

۴- بهره مندی حداکثری از ارزش های رزمندگی و فرهنگ ایثار و جهاد و فرهنگ بومی به منظور مقابله با تهاجم فرهنگ غربی و عوامل کاهنده فرهنگ ایثار و جهاد.

۵- بهره گیری از ظرفیت های موجود رسانه ای و شبکه های ارتباطی (تصویری، مکتوب، صوتی و مجازی) برای معرفی رزمندگان و فرهنگ سازی برای نسل های آینده.

راهبردهای هدف شماره دو:

۶- توسعه و ارتقای سطح پژوهش و تحقیق در زمینه نیازمندی ها و چگونگی انجام خدمات رسانی بهینه و مؤثر به جامعه هدف.

۷- رسیدگی و حمایت همه جانبه معیشتی، ایجاد اشتغال، بیمه، خدمات درمانی و سایر تسهیلات و امتیازات مورد نیاز جامعه هدف.

۸- ایجاد نظام جامع کارا، اثربخش، عادلانه و به موقع در ارائه خدمات، تسهیلات و امتیازات.

راهبردهای هدف شماره سه:

۹- بالا بردن دانش، تخصص و مهارت های فنی و حرفه ای جامعه هدف.

۱۰- ایجاد ساز و کار لازم به منظور شناسایی، حمایت و افزایش انگیزه مخترعان- نوآوران، ایده پردازان و کارآفرینان.

۱۱- ایجاد ساز و کار لازم به منظور افزایش انگیزه و زمینه تحصیل علم و کسب تخصص و مهارت و رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های علمی جامعه هدف.

۱۲- ایجاد حداقل وضعیت مطلوب در فرآیند گزینش، جذب، استخدام، امتیازات اداری و اشتغال زایی جامعه هدف.

راهبردهای هدف شماره چهار:

۱۳- توسعه و حمایت از تشکل ها از جمله مؤسسات، هیئت ها، انجمن ها و کانون های فرهنگی، مذهبی، علمی، ورزشی رزمندگان به منظور حفظ، انسجام و حضور مستمر رزمندگان در صحنه های مختلف اجتماعی در سطح کشور.

۱۴- افزایش رویکرد دلبستگی و تعلق خاطر به حفظ استقلال، اقتدار و امنیت کشور در بین جامعه هدف اهل سنت و رزمندگان مرزنشین با توجه به جایگاه ویژه آنان در این زمینه.

۱۵- تقویت روحیه همبستگی و هویت جمعی جامعه هدف.

۱۶- بهبود و نظام مند نمودن برقراری و تعمیق روابط عاطفی و معنوی دستگاه ها، سازمان ها، و نهادها خصوصاً مسئولین در سطح کشور با جامعه هدف.

راهبردهای هدف شماره پنج:

۱۷- به کارگیری ظرفیت های کشور و مشارکت آحاد مردم، دولت و نیروهای مسلح در ارتقاء سطح خدمات رسانی، حمایت و رسیدگی معنوی و مادی به جامعه هدف.

۱۸- بهره گیری و هم افزایی ظرفیت ها و منابع و توانمندی های دستگاه ها و نهادهای متولی رسیدگی به امور رزمندگان در سطح کشور.

۱۹- جلب همکاری، مشارکت و افزایش روحیه تعاون در بخش های خصوصی و سازمان های مردم نهاد در حمایت از جامعه هدف.

۲۰- گسترش و توسعه ارتباط علمی، تخصصی با مراکز آموزشی، پژوهشی نیروهای مسلح، نهادهای معین در امور ایثارگران و سایر مراکز علمی و آموزشی کشور به منظور تقویت سطح تخصص و دانش کارکنان شاغل در امور رزمندگان و ایثارگران و روش های رسیدگی به امور رزمندگان و ایثارگران.

راهبردهای هدف شماره شش:

۲۱- ایجاد آمادگی در تشکیلات امور ایثارگران در سطح نیروهای مسلح و کشور در مقابله با بحران ها، تهدیدات و جنگ های احتمالی آینده به منظور حمایت از جامعه هدف.

۲۲- تداوم حضور رزمندگان در امور دفاعی به منظور توانمندسازی و پاسخگویی کشور و نیروهای مسلح و مقابله با دشمنان نظام.

۲۳- توسعه اقدامات و ارتقاء سطح پژوهش و تحقیقات کاربردی دفاعی به منظور پیش گیری و کاهش آسیب پذیری در انجام مأموریت های نظامی.

راهبردهای هدف شماره هفت:

۲۴- دسترسی آسان، سریع و کم هزینه تمامی آحاد جامعه هدف به امتیازات، تسهیلات و خدمات تعیین شده.

۲۵- حفظ حقوق، تأمین عدالت محوری، استیفای حقوق برای حفظ کرامت و منزلت جامعه هدف.

۲۶- بهبود کمی و کیفی ارائه امتیازات تسهیلات و خدمات متناسب با نیازهای جامعه هدف.

۸- اقدامات:

مجموعه‌ای از نظام‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی است که به منظور تحقق هر یک از راهبردها مورد نیاز می‌باشد. اقدامات هر راهبرد، مجریان و همکاران آن بر اساس جدول پیوست تعیین می‌شود.

۹- خطوط راهنمای سند:

۱/۹- مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی (عملیاتی نامنظم) از طریق ستاد کل اعلام می‌شود.

۲/۹- رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند:

الف- گروه اول) رزمندگان کادر نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت که موظف به خدمت در مناطق جنگی یا عملیاتی و یا امنیتی می‌باشند «موظفی».

ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی».

پ- گروه سوم)‌ بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات دولت یا تحت پوشش قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص «داوطلبانه».

ت- گروه چهارم) بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده صاحبان شغل آزاد و شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، صنوف آزاد و افراد بدون شغل (دانشجویان، دانش‌آموزان و افراد فاقد کار) «داوطلبان».

تبصره ۱- آن دسته از کارکنان دولت که در اجرای وظایف سازمان متبوع خود در طول جنگ تحمیلی در شهرهای مناطق جنگی و یا منطقه جنگی حضور داشته‌اند، حسب مورد با تأیید دستگاه/ سازمان مربوط، رزمنده موظف تلقی می‌شود.

تبصره ۲- آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند، از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳- رزمندگان دوران دفاع مقدس در بهره‌مندی از خدمات این سند در اولویت می‌باشند.

۳/۹- میزان حضور و امتیازبندی شاخص پایه برای حضور افراد در جبهه، مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی به عنوان رزمنده موضوع بند «الف» ۲/۹، حداقل چهل و پنج روز اعم از داوطلبانه و یا موظفی به طور مستمر و یا متناوب تعیین و به شرح جدول موضوع بند (۴/۹) امتیازات آنان محاسبه می‌شود:

۵/۹- ارائه امتیازات، تسهیلات و خدمات به رزمندگان در این سند شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) امتیازات ارزشی و معنوی، تسهیلات و خدمات

ب) امتیازات، تسهیلات و خدمات حمایتی

پ) امتیازات، تسهیلات و خدمات تکلیفی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۶/۹- امتیازات، تسهیلات و خدمات به رزمندگان اعم از ارزشی، معنوی و حمایتی و تکلیفی، شامل موارد مندرج در جدول پیوست که حسب مورد بر اساس میزان امتیازات مورد اشاره در بند ۴/۹ ارائه می‌شود.

۷/۹- ارائه امتیازات، تسهیلات و خدمات به رزمندگان با لحاظ وضعیت استخدامی، شغلی و وضعیت معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و مدت حضور داوطلبانه و موظفی در مناطق جنگی و عملیاتی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط اولویت‌بندی خواهد شد.

۸/۹- تأیید مدت حضور در مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی درگیر جهت بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات، تسهیلات و خدمات حسب مورد بر عهده مراجع ذیل می‌باشد:

الف) معاونت نیروی انسانی هر یک از رده‌های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

ب) معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

پ) معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

۱۰- ترتیبات و ملزومات اجرایی:

۱/۱۰- سازمان تشکیلات: به منظور سیاست‌گذاری و تحقق اهداف این سند، شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان که از این پس در این سند «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف) ترکیب شورا:

۱- رییس ستاد کل (رییس شورا).

۲- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (جانشین رییس شورا)

۳- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

۷- وزیر آموزش و پرورش

۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹- وزیر راه و شهرسازی

۱۰- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۱۱- وزیر دادگستری

۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳- وزیر اطلاعات

۱۴- وزیر جهاد کشاورزی

۱۵- معاون ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح و یا معاون نیروی انسانی ستاد کل

۱۶- فرماندهان کل آجا، سپاه و ناجا

۱۷- فرمانده یا رییس سازمان بسیج مستضعفین

۱۸- رییس سازمان صدا و سیما

۱۹- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۲۰- رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

۲۱- مسؤول امور ایثارگران و رزمندگان ستاد کل (دبیر شورا)

ب) وظایف شورا:

۱- ایجاد زمینه‌های لازم جهت تحقق منویات و تدابیر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و تحقق سیاست‌های کلی نظام در امور رزمندگان.

۲- ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت تحقق و اجرایی اهداف، راهبردهای و اقدامات مذکور در این سند در سطح کشور.

۳- سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و راهبردهای اساسی در امور رزمندگان.

۴- نظارت عالیه بر برنامه‌ها و طرح‌های اساسی دستگاه‌های اجرایی در امور رزمندگان.

۵- هدایت عمومی مبادی ذی‌ربط در امور رزمندگان به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه.

۶- حمایت از نهادهای ایثارگری در سطح دستگاه‌های لشکری و کشوری.

۷- ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های لشکری و کشوری در امر رسیدگی به امور رزمندگان

۸- بسترسازی جهت حفظ کرامت، منزلت، صیانت، عزت و قدرشناسی از رزمندگان در سطح کشور.

۹- بررسی مسائل و مشکلات و پایش میزان اجراء و عدم اجرای قوانین و مقررات رزمندگان در سطح کلان.

۱۰- پیشنهاد لوایح مورد نیاز.

۱۱- تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با امور رزمندگان.

۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تسریع و تسهیل در تحقق اهداف موضوع این سند.

۱۳- شورا در چارچوب قوانین و مقررات وظایف یادشده را انجام خواهد داد و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون یا مقرره باشد پیشنهاد لازم برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارایه خواهد شد.

پ) دبیرخانه شورا:

۱- دبیرخانه شورا بدون ایجاد پست سازمانی جدید و با استفاده از امکانات موجود در وزارت تشکیل می‌شود.

۲- راهبری، تدوین و ارائه کلیه آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرای مفاد این سند با دبیرخانه شورا خواهد بود.

تبصره ۱- شرح وظایف دبیرخانه توسط شورا تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۲- به منظور تسهیل در اجرای وظایف، شورا می‌تواند کارگروه‌های تخصصی مربوط را تشکیل دهد.

ت) سایر:

* راهبردها و سیاست‌های اجرایی مندرج در این سند متناسب با تأمین اعتبار و پیش‌بینی بار مالی در بودجه سنواتی و سایر منابع و امکانات داخلی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به طور تدریجی اجرا خواهد شد.

* وزارت مکلف است ضمن پیگیری اجرای مفاد سند مذکور گزارش سالیانه اقدامات را به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

* مفاد این تصویب‌نامه مانع اجرای سایر وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در خصوص رزمندگان نخواهد بود.

دانلود سند راهبردی خدمات‌ رسانی به رزمندگان

http://isaar.ir/images/docs/files/000128/nf00128910-1.pdf

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها