آیین نامه اجرایی ماده 64 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

آیین­ نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

شماره۱۴۵۷۴/ت۵۰۵۵۹هـ مورخ   1395/۲/11

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین­ نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب ـ دستگاه های مشمول: دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

پ ـ ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده.

ت ـ اسناد و آثار: اصل هرگونه اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیر مکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیر نوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزه ای و حجمی.

ماده۲ـ جمع آوری اسناد و آثار از ایثارگران و یا خانواده های آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاه های مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد می باشند. دستگاه های مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند.

ماده۳ـ بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نمایه سازی و فهرست نویسی و تشکیل بانک جامع اطلاع رسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نماید.

ماده۴ـ اسناد و پرونده های دولتی از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده۵ ـ اسناد و آثار با رعایت اصول طبقه بندی جمع آوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و در صورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها