از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
استفساریه های ریاست محترم جمهوری اسلامی

قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

بر اساس موضوع استفساریه، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای مأموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس موضوع استفساریه، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای مأموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

این قانون در تاریخ 1393/2/16 از سوی دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط اقدام کنند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها