جانباز گرامی جناب آقای علی صدقی جدی

جناب آقای علی صدقی جدی متولد اول فروردین سال 1345 در سال 1361 برای اولین بار به صورت داوطلبانه عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیده و در منطقه عملیاتی جنوب و مناطق کردستان، گیلان غرب، ایلام، مهران در پیکار با مزدوران داخلی و دشمن متجاوز حضور مستمر و فعال داشته اند. و سپس در منطقه عملیاتی کردستان به افتخار جانبازی نایل شده اند. هم اکنون مشارالیه در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت می باشد. امور ایثارگران دیوان عدالت اداری برای ایشان و خانواده محترم سلامتی و سربلندی از خداوند منان مسئلت می نماید.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها