شهید اسماعیل ابوالمجد

شهید والا مقام اسماعیل ابوالمجد پدر همکار محترم سرکار خانم ابوالمجد

نحوه شهادت : تحت شکنجه مزدوران بعثی

مزار شهید : مفقود الجسد

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها