سردار رشید اسلام شهید صفرعلی قاسمیان شیروان

شهید صفرعلی قاسمیان شیروان متولد 1342 برای اولین بار در تاریخ25/6/1361 به صورت داوطلبانه عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل گردید. این شهیدسرافراز در مناطق عملیاتی غرب کشور و در تیپ ویژه شهدا در منطقه نقده در پیکار با مزدوران داخلی و دشمن متجاوز بعثی حضور مستمر و فعال داشته و درمنطقه عملیاتی نقده درتاریخ 12/4/1363 توسط گروهکهای ضدانقلاب هدف گلوله مستقیم قرارگرفته و به افتخار شهادت نائل شد.

همکار گرامی جناب آقای جواد قاسمیان شیروان که هم اکنون در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت می باشند برادر این شهید  گرانقدر می باشند.

امور ایثارگران دیوان عدالت اداری برای ایشان و خانواده محترم سلامتی و سربلندی ازخداوند منان مسئلت می نماید.

شهید صفرعلی قاسمیان شیروان متولد 1342 برای اولین بار در تاریخ25/6/1361 به صورت داوطلبانه عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل گردید. این شهیدسرافراز در مناطق عملیاتی غرب کشور و در تیپ ویژه شهدا در منطقه نقده در پیکار با مزدوران داخلی و دشمن متجاوز بعثی حضور مستمر و فعال داشته و درمنطقه عملیاتی نقده درتاریخ 12/4/1363 توسط گروهکهای ضدانقلاب هدف گلوله مستقیم قرارگرفته و به افتخار شهادت نائل شد.

همکار گرامی جناب آقای جواد قاسمیان شیروان که هم اکنون در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت می باشند برادر این شهید  گرانقدر می باشند.

امور ایثارگران دیوان عدالت اداری برای ایشان و خانواده محترم سلامتی و سربلندی ازخداوند منان مسئلت می نماید.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها