استفاده ایثارگرا ن از سهمیه استخدامی

(اولویت ایثارگران نسبت به یکدیگر در استخدام ، غیر از موارد مصرح شده در قانون ممنوع است)

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها