طی حکمی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری:
سعید ملکی مدیرکل برنامه ریزی و بودجه دیوان عدالت اداری شد.

رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی سعید ملکی (فرزند جانباز ) را به سمت مدیرکل برنامه ریزی و بودجه دیوان عدالت اداری منصوب کرد.ادامه مطلب....

امورایثارگران دیوان عدالت اداری انتصاب ایشان را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش را دارد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687