رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.....

درخصوص دستورالعمل تبدیل وضع استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687