انتصاب جناب آقای محسن قائمی نسب

 انتصاب جناب آقای محسن قائمی نسب به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری امورایثارگران دیوان عدالت اداری انتصاب جناب آقای محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش را دارد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687