جانباز گرامی جناب آقای حمیدرضا بهرامی حمیدرضا بهرامی

جناب آقای حمیدرضا بهرامی متولد 1349 در سال 1365 برای اولین بار به صورت داوطلبانه عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیده و در منطقه عملیاتی جنوب ، جزیره مجنون، فاو و شلمچه در پیکار با مزدوران داخلی و دشمن متجاوز حضور مستمر و فعال داشته اند. و سپس در منطقه عملیاتی جزیره مجنون و شلمچه به افتخار جانبازی نایل شده اند. هم اکنون مشارالیه در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت می باشد. امور ایثارگران دیوان عدالت اداری برای ایشان و خانواده محترم سلامتی و سربلندی از خداوند منان مسئلت می نماید.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687