شهید سید حشمت الله جعفری

شهید سید حشمت الله جعفری در تاریخ 25 اسفند سال 1337 در شهر اسدآباد همدان و در خانواده ای متدین متولد شد و در تاریخ سوم مرداد سال 1367 در منطقه سرپل ذهاب بر اثر اصابت گلوله تانک به فیض عظیم شهادت نائل شد.

فرازی از وصیت نامه شهید:

شهادت درجه ایست که خداوند به بندگانی که شایستگی آن را داشته باشند، عنایت می کند.

همکار گرامی جناب آقای سید سجاد جعفری فرزند برومند این شهید والامقام می باشند.

خاطره ای از همرزم شهید:

یکی از همرزمان ایشان نقل میکرد زمانی که شیمیایی شده بودم چهره ام سیاه شده بود و چشمانم نمی دید. اما گوشهایم هنوز میشنید. همرزمانم از من فاصله گرفته بودند و می ترسیدند که آنها نیز شیمیایی شوند و مرا به حال خود رها کرده بودند تا اینکه شهید جعفری که مسئول هلیکوپتر بود آمد و وقتی مرا در آن حالت دید به همرزمانم نهیبی زد که چرا لباس مرا عوض نکرده اند و سریع لباس های خود را در آورده و بر تن من نمودند. در حالیکه هلیکوپتر از اجساد و مجروحین پر شده بود، ایشان پافشاری کرده که حتما جایی را برای من خالی کنند. بالاخره با پیگیری ایشان بنده را هم سوار هلی کوپتر کرده و به بیمارستان رساندند. بنده همیشه گفته ام که جان خود را مدیون شهید جعفری هستم.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687